Tận hưởng cuộc sống số an toàn và đầy màu sắc


NHIỀU SẢN PHẨM HƠN

Sản phẩm khác
Công ty TNHH Công nghệ UkeySoft cung cấp thông tin và sản phẩm cho bạn trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. UkeySoft có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này.
Bán và hoàn thành bởi Paddle - một đại lý được ủy quyền.
Quy trình đặt hàng của chúng tôi được thực hiện bởi đại lý bán lẻ trực tuyến Paddle.com của chúng tôi. Paddle.com là Thương nhân của Bản ghi cho tất cả các đơn đặt hàng của chúng tôi. Paddle cung cấp tất cả các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và xử lý việc trả hàng.
Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.
Có những nguy cơ cố hữu trong việc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào có sẵn để tải xuống trên Internet và UkeySoft Technology theo đây khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tải xuống bất kỳ Phần mềm nào (bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng lây nhiễm của bạn hệ thống do vi rút máy tính và mất dữ liệu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu và thiết bị được sử dụng liên quan đến bất kỳ Phần mềm nào.
HÌNH ẢNH
Tất cả các biểu trưng, ​​màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa hiển thị trên Trang web này là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại (gọi chung là "Nhãn hiệu") của UkeySoft hoặc bên cấp phép bên thứ ba của UkeySoft. Nghiêm cấm việc sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của UkeySoft và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các luật khác của Trung Quốc.
BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ UkeySoft, các chi nhánh của UkeySoft và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung người dùng của bạn, việc sử dụng Trang web hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.
PHẢN HỒI
Bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu nào được gửi đến UkeySoft Technology, bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào liên quan đến Phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của UkeySoft Technology ("Phản hồi"), sẽ được được coi là không bí mật. UkeySoft Technology sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, chuyển đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào , các khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong Phản hồi như vậy cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp Phản hồi đó.
ĐẠI DIỆN
Mọi bản sao chép được phép của bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này phải bao gồm thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các truyền thuyết độc quyền khác của Công nghệ UkeySoft, trên bất kỳ bản sao tài liệu nào do bạn tạo ra. Giấy phép cho Phần mềm và việc sử dụng trang web này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Trung Quốc và luật pháp nước bạn.
BẢN QUYỀN
Bản quyền trong trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, logo, âm thanh và phần mềm) được sở hữu và cấp phép bởi UkeySoft Technology Co., Ltd. , sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản đã điều chỉnh hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của UkeySoft Technology Co., Ltd. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác từ các bản sao của nội dung.
NHÃN HIỆU
UkeySoft là thương hiệu của Công ty TNHH Công nghệ UkeySoft và được pháp luật bảo vệ một cách hợp pháp. Nó chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của UkeySoft Technology Co., Ltd. trong từng trường hợp cụ thể. Việc sử dụng nhãn hiệu UkeySoft cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của UkeySoft sẽ cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh khi vi phạm pháp luật. Liên hệ với chúng tôi.

Chuyên nghiệp

Nhiều năm học, đội ngũ nhân viên lành nghề và chất lượng đảm bảo

100% an toàn

Dịch vụ chu đáo và không rủi ro được hứa hẹn

HỖ TRỢ

Cập nhật miễn phí và hỗ trợ tốt 7 * 24

Bản quyền © 2020 Ukeysoft Software Inc. Mọi quyền được bảo lưu.