Ciesz się bezpiecznym i kolorowym życiem cyfrowym


WIĘCEJ PRODUKTÓW

Więcej produktów
UkeySoft Technology Co., Ltd. udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się na te warunki. UkeySoft zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków.
Sprzedawane i realizowane przez firmę Paddle – autoryzowanego sprzedawcę.
Nasz proces zamówienia jest prowadzony przez naszego internetowego sprzedawcę Paddle.com. Paddle.com jest oficjalnym sprzedawcą wszystkich naszych zamówień. Paddle zapewnia wszystkie zapytania dotyczące obsługi klienta i obsługuje zwroty.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.
Korzystanie z jakiegokolwiek Oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie wiąże się z nieodłącznymi niebezpieczeństwami, a UkeySoft Technology niniejszym upomina użytkownika, aby upewnić się, że w pełni rozumiesz wszystkie zagrożenia przed pobraniem jakiegokolwiek Oprogramowania (w tym między innymi potencjalną infekcję wirusami komputerowymi i utratą danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu używanego w połączeniu z dowolnym Oprogramowaniem.
ZDJĘCIA
Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafika wyświetlane na tej Stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub strojami handlowymi (łącznie „Znaki”) UkeySoft lub jej licencjodawców zewnętrznych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, przy użyciu , kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody UkeySoft jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa Chin.
ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić UkeySoft, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi lub związanymi z treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.
INFORMACJE ZWROTNE
Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do UkeySoft Technology, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług UkeySoft Technology („Opinie”), będą uznane za niepoufne. UkeySoft Technology nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne wśród innych osób i może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów , koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich Informacjach zwrotnych w dowolnym celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów zawierających takie Informacje zwrotne.
REPRODUKCJE
Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne legendy dotyczące własności UkeySoft Technology na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej witryny podlega prawu chińskiemu oraz prawu kraju użytkownika.
PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez UkeySoft Technology Co., Ltd. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione chińskim i międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane , powielane, rozpowszechniane, transmitowane, wyświetlane, publikowane dostosowane lub traktowane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody UkeySoft Technology Co., Ltd. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych z kopii treści.
ZNAK TOWAROWY
UkeySoft jest znakiem towarowym UkeySoft Technology Co., Ltd. i jest prawnie chroniony przez prawo. Może być używany wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą UkeySoft Technology Co., Ltd. w każdym konkretnym przypadku. Wykorzystywanie znaku towarowego UkeySoft w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody UkeySoft będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa. skontaktuj się z nami.

profesjonalny

Lata nauki, wykwalifikowana kadra i gwarantowana jakość

100% bezpieczny

Obiecana wolna od ryzyka i przemyślana usługa

Pomoc

Darmowe aktualizacje i wsparcie 7*24 Nice

copyright © 2020 Ukeysoft Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.