Blokada plików Ukeysoft Blokada pliku

Ukeysoft File Lock to profesjonalne oprogramowanie do szyfrowania i ukrywania plików / folderów, które umożliwia blokowanie i ukrywanie dokumentów, obrazów, filmów i innych typów plików z ochroną hasłem poprzez zabezpieczenia na poziomie jądra systemu Windows.

Ukeysoft File Lock to szafka na foldery / pliki, która chroni prywatność użytkownika i ważne dane przed kradzieżą, utratą lub wyciekiem. Aby zablokować folder i plik, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy lub przeciągnąć i upuścić je w oknie programu, aby ukryć i zabezpieczyć je przed przeglądaniem lub modyfikacją. File Lock to idealna blokada folderów, jeśli martwisz się o bezpieczeństwo swoich prywatnych lub ważnych danych. File Lock chroni dane nawet w trybie awaryjnym i działa w 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemu Windows 10/8/7/Vista/XP. W przypadku użytkowników systemu macOS przejdź do Blokada plików dla komputerów Mac.

SPIS TREŚCI

Część 1. Jak zainstalować Ukeysoft File Lock?


Krok 1. Pobierz Ukeysoft File Lock z przycisku poniżej.

Krok 2. Po pobraniu uruchom plik instalacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zakończyć instalację.

Krok 3. Ustaw hasło do konta Ukeysoft File Lock przy pierwszym uruchomieniu.

Ustaw hasło

Uwaga:

Pamiętaj, aby zapamiętać hasło lub przechowywać je w bezpiecznym miejscu, ponieważ bez niego nie można uruchomić tego programu

Część 2. Jak odinstalować Ukeysoft File Lock?

Krok 1. Przejdź do „Start” w Windows i znajdź „Ukeysoft”, a następnie wybierz „Odinstaluj Ukeysoft File Lock”. Poniższy obrazek przedstawia szczegółowe informacje.

Odinstaluj blokadę plików

Krok 2. Wprowadź swoje hasło do konta Ukeysoft File Lock, aby kontynuować dezinstalację. (Nie trzeba wprowadzać hasła, jeśli nie jest to wersja zarejestrowana)

Odinstaluj hasło

Część 3. Jak ukryć pliki, foldery i dyski?

1) Jak ukryć foldery i pliki na dysku lokalnym.

Odinstaluj hasło

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Dysk lokalny”.

Krok 2. Możesz wybrać „Ukrywanie pliku” w module „Dysk lokalny”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Ukryj pliki”, „Ukryj folder”, „Ukryj dysk”, aby wybrać plik / folder / dysk, który chcesz ukryć. Następnie zostaną dodane do listy. Możesz dodać tyle plików, ile chcesz.

2) Jak ukryć foldery i pliki na zewnętrznym dysku twardym.

Ukryj plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock , a następnie kliknij moduł „Dysk zewnętrzny”.

Krok 2. Możesz wybrać „Ukrywanie pliku” w module „Dysk zewnętrzny”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Ukryj plik(i)”, „Ukryj folder”, aby wybrać plik/folder, który chcesz ukryć. Następnie zostaną dodane do listy. Możesz dodać tyle plików, ile chcesz.

Część 4. Jak zablokować pliki, foldery i dyski hasłem?

1) Jak zabezpieczyć hasłem pliki, foldery i dyski na dysku lokalnym.

Chroń plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Dysk lokalny”.

Krok 2. Wybierz „Blokujący plik” w module „Dysk lokalny”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Zablokuj plik(i)”, „Zablokuj folder”, „Zablokuj dysk”, aby wybrać plik, który chcesz zablokować hasłem.

2) Jak zabezpieczyć hasłem pliki, foldery na dysku zewnętrznym.

Chroń plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Dysk zewnętrzny”.

Krok 2. Wybierz „Blokujący plik” w module „Dysk zewnętrzny”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Zablokuj pliki”, aby wybrać plik, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

4/Ustaw hasło i kliknij przycisk „Zablokuj”, aby zakończyć. (Możesz użyć hasła głównego lub ustawić nowe hasło do zablokowania.)

3) Jak zabezpieczyć hasłem udostępniony folder sieciowy.

Chroń plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Folder współdzielony”.

Krok 2. Wybierz "Zablokuj pliki" w module "Folder współdzielony".

Krok 3. Jeśli udostępniony folder pojawi się na liście folderów, kliknij przycisk „Ustaw na blokadę”, aby go zablokować. Jeśli nie znalazłeś udostępnionego folderu, kliknij „Zablokuj folder”, aby zablokować udostępniony folder, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

Część 5. Jak chronić (odmawiać zapisu) pliki, foldery i dyski

Chroń plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Dysk lokalny”.

Krok 2. Wybierz „Ochrona pliku” w module „Dysk lokalny”.

Krok 3. Kliknij przycisk „Chroń plik(i)”, „Chroń folder”, „Chroń dysk”, aby wybrać plik/folder/dysk, który chcesz zabezpieczyć przed zapisem.

Część 6. Jak zaszyfrować pliki, foldery do pliku wykonywalnego chronionego hasłem

Zaszyfruj plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Więcej narzędzi”.

Krok 2. Wybierz "Szyfrowanie plików" w module "Więcej narzędzi".

Krok 3. Kliknij „Dodaj pliki”, aby dodać plik, który chcesz zaszyfrować.

Krok 4. Kliknij przycisk „Zaszyfruj do exe”, aby rozpocząć szyfrowanie plików.

Część 7. Jak monitorować zmiany plików i folderów?

Monitoruj plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Dysk lokalny”.

Krok 2. Wybierz „Monitor folderów” w module „Dysk lokalny”.

Krok 3. Kliknij „Dodaj”, aby dodać folder, który chcesz monitorować. Możesz dodać tyle folderów, ile chcesz.

Część 8. Jak bezpiecznie usunąć wrażliwe pliki, folder?

Poufny plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Więcej narzędzi”.

Krok 2. Możesz wybrać "Niszczarka plików" w module "Więcej narzędzi".

Krok 3. Kliknij przycisk „Dodaj plik(i)”, aby wybrać plik, który chcesz bezpiecznie usunąć.

4/Kliknij przycisk „Bezpieczne usuwanie”, aby usunąć.

Część 9. Jak odzyskać utracone hasło?

Zapomniałem hasła

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij „Odzyskaj hasło”. (Aby pomyślnie odzyskać hasło, należy wcześniej ustawić konto e-mail.)

Część 10. Jak ukryć program Ukeysoft File Lock z pulpitu, menu startowego i prawego menu?

Ukryj plik

Krok 1. Uruchom Ukeysoft File Lock, a następnie kliknij moduł „Ustawienia”.

Krok 2. Możesz wybrać "Self Protect" w module "Ustawienia".

Krok 3. Zaznacz pole wyboru „Ukryj się na pulpicie”, „Ukryj się w menu Start”, „Ukryj przed szybkim łączem”, „Wyłącz menu powłoki”, aby uruchomić Ukeysoft File Lock Pro w trybie niewidocznym.

Rozpocznij pobieranie wersji próbnej Ukeysoft File Lock (Windows) i postępuj zgodnie z powyższym pełnym podręcznikiem użytkownika, aby chronić hasłem pliki, foldery na dysku lokalnym, dysku USB, pendrive lub sieci LAN.

Oferujemy wersję próbną, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcji, wprowadź hasło próbne - "123456", ale nie możesz zmienić domyślnego hasła. Jeśli chcesz usunąć ograniczenia, jak najszybciej uaktualnij do pełnej wersji.

Ukryj plik

Nigdy nie za późno, aby ustawić bezpieczne hasło do ochrony ważnych folderów i plików, już teraz!

Część 11. Jak zresetować hasło?

Zapomniałeś hasła? Proszę pobrać poniższe narzędzie FileLockRecovery.

Krok 1. Rozpakuj skompresowany pakiet, uruchom narzędzie FileLockRecovery.

rozpakuj odzyskiwanie blokady pliku

Wybierz „Zresetuj hasło” i wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „Zresetuj hasło” w prawym dolnym rogu.

zresetuj hasło ukeysoft

copyright © 2022 UkeySoft Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.