Geniet van veilig en kleurrijk digitaal leven


MEER PRODUCTEN

Meer Produsts
UkeySoft Technology Co., Ltd. stelt de informatie en producten ter beschikking op deze website, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. UkeySoft behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden.
Verkocht en uitgevoerd door Paddle - een geautoriseerde wederverkoper.
Ons bestelproces wordt uitgevoerd door onze online wederverkoper Paddle.com. Paddle.com is de Merchant of Record voor al onze bestellingen. Paddle biedt alle vragen over klantenservice en verzorgt retouren.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Er zijn inherente gevaren bij het gebruik van Software die beschikbaar is om te downloaden op het internet, en UkeySoft Technology raadt u hierbij aan ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u een van de Software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de potentiële infectie van uw systeem door computervirussen en verlies van gegevens). U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met een van de Software.
AFBEELDINGEN
Alle logo's, splash-schermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en / of handelskleding (gezamenlijk "merken") van UkeySoft of haar licentiegevers. Behoudens voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, , het kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van Marks in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UkeySoft is verboden en kan de copyright-, handelsmerk-, privacy- of andere wetten van China schenden.
VRIJWARING
U stemt ermee in UkeySoft, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeurs, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te houden tegen en voor alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van deze voorwaarden.
FEEDBACK
Alle opmerkingen of materialen die naar UkeySoft Technology worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van UkeySoft Technology ("Feedback"), zullen geacht niet-vertrouwelijk te zijn. UkeySoft Technology heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om te reproduceren, gebruiken, onthullen, vertonen, weergeven, transformeren, afgeleide werken maken en de Feedback te delen met anderen zonder beperking en zal vrij zijn om ideeën te gebruiken , concepten, knowhow of technieken die in dergelijke Feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.
REPRODUCTIES
Alle geautoriseerde reproducties van de hierin opgenomen informatie moeten auteursrechtelijke kennisgevingen, handelsmerken of andere legenden van UkeySoft Technology bevatten, op elke kopie van de door u gemaakte materialen. De licentie voor de Software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van China en de wetten van uw land.
COPYRIGHT
Het auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en wordt in licentie verleend door UkeySoft Technology Co., Ltd. Alle materialen op deze site zijn beschermd door Chinese en internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd , gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UkeySoft Technology Co., Ltd. U mag geen auteursrecht of andere kennisgeving wijzigen of verwijderen van kopieën van de inhoud.
HANDELSMERK
UkeySoft is een handelsmerk van UkeySoft Technology Co., Ltd. en wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van UkeySoft Technology Co., Ltd. in elk specifiek geval. Gebruik van het UkeySoft-handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UkeySoft vormt een inbreuk op het auteursrecht en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet. deze link.

Professionele ontwerpmethode

Jarenlange studie, bekwaam personeel en gegarandeerde kwaliteit

100% Veilig

Risicovrije en doordachte service beloofd

Support

Gratis updates & 7 * 24 Leuke ondersteuning

Copyright © 2020 Ukeysoft Software Inc. Alle rechten voorbehouden.