Užijte si bezpečný a barevný digitální život


VÍCE PRODUKTŮ

Více produktů
Datum účinnosti: 12. října 2018

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti UkeySoft pokrývají shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, které může společnost UkeySoft shromažďovat při jakékoli interakci s UkeySoft, například když navštívíte naši webovou stránku, když si zakoupíte produkty a služby UkeySoft nebo když kontaktujete naše prodejní nebo podporovat spolupracovníky. Věnujte prosím chvíli přečtení následujících informací, abyste se dozvěděli více o našich informačních postupech, včetně toho, jaký typ informací shromažďujeme, jak jsou informace používány a pro jaké účely, komu tyto informace poskytujeme a jak chráníme vaše osobní údaje. Vaše soukromí je pro UkeySoft prioritou a my se snažíme je chránit.
Proč shromažďujeme osobní údaje

Shromažďujeme vaše osobní údaje, protože nám pomáhá poskytovat nadstandardní úroveň služeb zákazníkům. Umožňuje vám pohodlný přístup k našim produktům a službám a zaměřujeme se na kategorie, které vás zajímají nejvíce. Kromě toho vaše osobní údaje pomáhají udržovat vám přehled o nejnovějších zprávách o produktech, aktualizacích softwaru, speciálních nabídkách a událostech, o kterých byste se rádi dozvěděli.
Jaké informace shromažďujeme a jak je můžeme použít
Existuje řada situací, ve kterých nám vaše osobní údaje mohou pomoci poskytnout vám lepší produkty nebo služby. Například:

Můžeme požádat o vaše osobní údaje, když diskutujete o problému služby po telefonu s partnerem, stahujete aktualizaci softwaru, registrujete se na seminář, účastníte se online průzkumu, registrujete své produkty nebo kupujete produkt.

Když komunikujete se společností UkeySoft, můžeme shromažďovat osobní údaje relevantní pro danou situaci, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a předvolby kontaktu; informace o vaší kreditní kartě a informace o produktech UkeySoft, které vlastníte, jako jsou jejich sériová čísla a datum nákupu; a informace týkající se problému podpory nebo služby.

Shromažďujeme také informace pro účely průzkumu trhu – jako je vaše povolání a kde používáte svůj počítač – abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a poskytovali tak hodnotnější služby.

Shromažďujeme informace o zákaznických aktivitách na našich webových stránkách. To nám pomáhá určit, jak nejlépe poskytovat užitečné informace zákazníkům, a pochopit, které části našich webových stránek, produktů a internetových služeb jsou pro ně nejvíce zajímavé.

Osobní údaje můžeme použít k poskytování produktů, které jste požadovali, a také k auditu, výzkumu a analýze za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti UkeySoft.

Veřejně zobrazené informace jsou veřejné

Pokud používáte nástěnku nebo chatovací místnost na webu UkeySoft, měli byste si být vědomi toho, že veškeré informace, které sdílíte, jsou viditelné pro ostatní uživatele. Osobně identifikovatelné informace, které odešlete na jedno z těchto fór, mohou být čteny, shromažďovány nebo používány jinými osobami k zasílání nevyžádaných zpráv. UkeySoft nezodpovídá za osobně identifikovatelné informace, které se rozhodnete odeslat na těchto fórech. Pokud se například rozhodnete zpřístupnit informace, které byly dříve neveřejné, povolením určitých uživatelských funkcí, UkeySoft bude tyto informace shromažďovat z vaší interakce a informace se stanou veřejně dostupnými.
Když prozradíme vaše informace
UkeySoft bere vaše soukromí velmi vážně. UkeySoft neprodává ani nepronajímá vaše kontaktní údaje jiným obchodníkům.
V rámci UkeySoft Corporation
Abychom nám pomohli poskytovat špičkové služby, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s právnickými osobami v rámci společnosti UkeySoft Corporation po celém světě, které podniknou kroky k jejich ochraně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti UkeySoft.
S našimi poskytovateli služeb, prodejci a strategickými partnery
Jsou také situace, kdy může být pro UkeySoft výhodné zpřístupnit určité osobní údaje o vás společnostem, se kterými má UkeySoft strategický vztah nebo které pro UkeySoft vykonávají práci, aby vám naším jménem poskytovaly produkty a služby. Tyto společnosti nám mohou pomáhat zpracovávat informace, poskytovat úvěry, plnit objednávky zákazníků, dodávat vám produkty, spravovat a vylepšovat zákaznická data, poskytovat zákaznický servis, posuzovat váš zájem o naše produkty a služby nebo provádět průzkumy zákazníků nebo průzkumy spokojenosti. Tyto společnosti jsou také povinny chránit vaše osobní údaje v souladu se zásadami společnosti UkeySoft, pokud vás v době shromažďování neinformujeme jinak.Někdy můžeme být ze zákona nebo soudního řízení povinni zveřejnit vaše osobní údaje. Můžeme také zpřístupnit informace o vás, pokud zjistíme, že z důvodu národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných záležitostí veřejného významu je zveřejnění nezbytné.
Jak chráníme vaše osobní údaje
UkeySoft přijímá opatření – včetně administrativních, technických a fyzických opatření – k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží a zneužitím, jakož i neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením.UkeySoft používá zabezpečený server hostovaný společnostmi Regnow, Paypal, SWREG a dalšími zpracovateli kreditních karet třetích stran, který šifruje všechny osobní údaje zákazníka včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, data vypršení platnosti kreditní karty atd., než nám je zašle. Šifrování funguje tak, aby se zabránilo jakémukoli škodlivému použití vašich osobních údajů.Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Hesla často měňte pomocí kombinace písmen a čísel a ujistěte se, že používáte bezpečný webový prohlížeč, jako je Safari.
Děti
UkeySoft si uvědomuje, že rodiče, opatrovníci nebo jiní dospělí často kupují naše produkty pro rodinné použití, včetně použití nezletilými. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let pro marketingové účely, ale protože některé informace jsou shromažďovány elektronicky, může se zdát, že se jedná o osobní údaje kupujícího produktu UkeySoft a jako takové s nimi bude nakládáno podle těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud dítě mladší 13 let odešle společnosti UkeySoft osobní údaje a my se dozvíme, že tyto osobní údaje jsou informacemi dítěte mladšího 13 let, pokusíme se tyto informace co nejdříve vymazat.
Soubory cookie a další technologie
Jak je standardní praxí na mnoha firemních webových stránkách, webové stránky UkeySoft používají „cookies“ a další technologie, které nám pomáhají pochopit, které části našich webových stránek jsou nejoblíbenější, kam naši návštěvníci míří a kolik času tam tráví. Používáme také soubory cookie a další technologie, abychom zajistili, že naše online reklama přivádí zákazníky k našim produktům a službám. Soubory cookie a další technologie používáme ke studiu vzorců návštěvnosti na našich webových stránkách, aby byly ještě přínosnější, a také ke studiu účinnosti komunikace se zákazníky. A používáme soubory cookie k přizpůsobení vašich zkušeností a poskytnutí většího pohodlí pokaždé, když s námi komunikujete.Jak je tomu u většiny webových stránek, shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující / ukončovací stránky, operační systém, datum / časové razítko a data clickstream.Tyto informace, které neidentifikují jednotlivé uživatele, používáme k analýze trendů, ke správě webu, ke sledování pohybu uživatelů po webu a ke shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. UkeySoft nepoužije shromážděné informace k přímému marketingu této osobě.
Anti-malware prohlášení
UkeySoft ROZHODNĚ ODPOVÍDÁ všem formám malwaru. Aplikace UkeySoft nikdy záměrně neohrozí soukromí nebo bezpečnost našich zákazníků. Všechny aplikace jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno odstranit z počítače pomocí nástroje pro odinstalaci. UkeySoft nepoužívá reinstalátory a vyhýbá se všem funkcím, které lze nalézt v jakémkoli typu malwaru. Žádná aplikace UkeySoft není navržena tak, aby shromažďovala jakékoli osobní údaje od jakéhokoli uživatele. Aplikace UkeySoft neobsahují ani nejsou součástí balení žádné aplikace třetích stran (spyware, adware, malware atd.), které by ohrozily bezpečnost našich zákazníků nebo jejich soukromí. Všechny aplikace UkeySoft projdou před veřejným vydáním náročnými antivirovými/malwarovými testy Kaspersky i Rising.
Náš celopodnikový závazek k ochraně vašeho soukromí
Tyto zásady se vztahují na webové stránky společnosti Intel Corporate a jsou platné po celém světě. Abychom se ujistili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí, sdělujeme tyto pokyny zaměstnancům UkeySoft a přísně prosazujeme ochranu soukromí v rámci společnosti.
Mezinárodní uživatelé
UkeySoft dodržuje rámec bezpečného přístavu stanovený Ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů shromážděných z Evropské unie. Následující odkaz poskytuje další informace o programu Safe Harbor Ministerstva obchodu USA.Webové stránky UkeySoft obsahují odkazy na stránky jiných společností. UkeySoft nezodpovídá za své postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto společností.

Profesionální

Roky studia, kvalifikovaný personál a zaručená kvalita

100% bezpečné

Slíbená bezriziková a promyšlená služba

PODPORA

Bezplatné aktualizace a 7 * 24 pěkná podpora

Copyright © 2018 Ukeysoft Software Inc. Všechna práva vyhrazena.